SẢN PHẨM NISSAN

PICK UP (BÁN TẢI)

NISSAN NAVARA

NISSAN NAVARA E

625,000,000 VNĐ

NISSAN NAVARA EL

669,000,000 VNĐ

NISSAN NAVARA SL

725,000,000 VNĐ

NISSAN NAVARA VL

815,000,000 VNĐ

SUV

NISSAN TERRA

NISSAN TERRA S2WD 6MT

959,000,000 VNĐ

NISSAN TERRA E2WD 7AT

998,000,000 VNĐ

NISSAN TERRA V4WD 7AT

1,226,000,000 VNĐ

CROSSOVER

NISSSAN X-TRAIL

NISSAN X TRAIL 2.0 SV PRE

956,000,000 VNĐ

NISSAN X TRAIL 2.0 SL LUX

971,000,000 VNĐ

NISSAN X TRAIL 2.5 SV PRE

1,038,000,000 VNĐ

NISSAN X TRAIL 2.5 SV LUX

1,053,000,000 VNĐ

SEDAN

NISSAN SUNNY

NISSAN SUNNY XL

478,000,000 VNĐ

NISSAN SUNNY XT-Q

518,000,000 VNĐ

NISSAN SUNNY XV-Q

548,000,000 VNĐ

SẢN PHẨM HOT

Các mẫu xe Nissan HOT trong năm 2018

XE NISSAN - TRẢI NGHIỆM LÁI THỬQUY TRÌNH ĐẶT MUA